utangaçlığı götürme iksiri falan yok mu ya

(Kaynak: bikanakadar, martilardenizinsokakcocuklari gönderdi)

Notes
1146
Posted
1 gün önce

aklimaestikce:

bu postlara bayılıyorum ya!

(Kaynak: archatlas, bengalibasizofrenim gönderdi)

Notes
99090
Posted
3 gün önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter