fashion-runways:

MICHAEL CINCO Bridal Collection 2014-2015

(jongtaetho gönderdi)

Notes
23796
Posted
1 gün önce

sınıfımdakiler gerizekalı olduğumu düşünüyo oysa ki sıkıldığım için özürlü taklidi yapıyorum

yasenkomiksin:

y-katycat:

mertmrly:

işte aradığım post

Tam beni tarif ediyo

İşte bu.

(Kaynak: saatkacamk, hadigitsendegit gönderdi)

Notes
4216
Posted
1 gün önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter